ارتباط با مدیریت

نام و نام خانوادگی: سیّد حسین بخشایش  
جانشین مدیریت: -
کارشناس مدیریت: حسین کارگر دهقانی
تلفن مستقیم : 035-3163358
تلفن - فکس: 035-36246763
پست الکترونیکی حوزه : -

 

 

 

اخبار وزارت جهاد کشاورزی

خبرخوان یافت نشد