ارتباط با مدیریت

نام و نام خانوادگی:

محمد علی افخمی

 
جانشین مدیریت: سیّد مجتبی طبایی شمس
مسئول دفتر: زارع زاده
تلفن مستقیم : -
تلفن جانشین: -
پست الکترونیکی حوزه : -

 

 

 

اخبار وزارت جهاد کشاورزی

خبرخوان یافت نشد