ارتباط با مسئول

نام و نام خانوادگی:

حجه الاسلام والمسلمین دکتر سید محمد موسوی

 
جانشین: حجۀ الاسلام و المسلمین سیّد جمال نورالدینی
مسئول دفتر: رحمانی
تلفن مستقیم : 035-3163413
تلفن جانشین: -
پست الکترونیکی حوزه: -

 

 

 

اخبار وزارت جهاد کشاورزی

خبرخوان یافت نشد