نام و نام خانوادگی رئیس مرکز: سمیه محمدی بغدادآباد

شماره تماس: 32541363

مساحت حوزة‌ جغرافیایی تحت پوشش مركز (هکتار): 26700

مساحت حوزة‌ کشاورزی تحت پوشش مركز (هکتار): 1200

مساحت اراضی زراعی (آبی)  تحت پوشش مركز (هکتار):116

مساحت اراضی باغی تحت پوشش مركز (هکتار): 802

تعداد دهستانهای تحت پوشش: 1

فاصله مرکز تا مدیریت شهرستان(کیلومتر): 30

فاصله مرکز تا دورترین روستای تحت پوشش (کیلومتر):25

تعداد كل روستاهاي تحت پوشش:37

زمینه فعالیت غالب منطقه:کشاورزی

تولید اول زراعی غالب منطقه:گندوم

تولید دوم زراعی غالب منطقه: جو

تولید سوم زراعی غالب منطقه:یونجه

تولید اول باغی غالب منطقه : بادام

تولید دوم باغی غالب منطقه: گردو

تولید سوم باغی غالب منطقه: توت

تولید اول دامی غالب منطقه: گاو

تولید دوم دامی غالب منطقه: مرغ

تولید سوم دامی غالب منطقه: گوسفند

آدرس: مهريز-روستاي بنادك سادات- مركزجهاد كشاورزي  ميانكوه

 

اخبار وزارت جهاد کشاورزی

خبرخوان یافت نشد