نام و نام خانوادگی رئیس مرکز: حبیب محدثی

شماره تماس: 32332800

مساحت حوزة‌ جغرافیایی تحت پوشش مركز (هکتار): 84800

مساحت حوزة‌ کشاورزی تحت پوشش مركز (هکتار): 1291

مساحت اراضی زراعی (آبی)  تحت پوشش مركز (هکتار):265

مساحت اراضی باغی تحت پوشش مركز (هکتار): 897    

تعداد دهستانهای تحت پوشش: 2

فاصله مرکز تا مدیریت شهرستان(کیلومتر):10

فاصله مرکز تا نزدیکترین روستای تحت پوشش (کیلومتر): 1

فاصله مرکز تا دورترین روستای تحت پوشش (کیلومتر): 78

تعداد كل روستاهاي تحت پوشش:38

زمینه فعالیت غالب منطقه: کشاورزی -دامداری

تولید اول زراعی غالب منطقه:گندوم

تولید دوم زراعی غالب منطقه: علوفه

تولید سوم زراعی غالب منطقه: شلغم- چغندر

تولید اول باغی غالب منطقه : پسته

تولید دوم باغی غالب منطقه: انار

تولید سوم باغی غالب منطقه: زیتون و سایر

تولید اول دامی غالب منطقه: گوشت قرمز

تولید دوم دامی غالب منطقه: گوشت سفید

تولید سوم دامی غالب منطقه: شیر

آدرس: ميبد-بفروئيه- مركزجهاد كشاورزي بفروئيه

 

اخبار وزارت جهاد کشاورزی

خبرخوان یافت نشد