نام و نام خانوادگی رئیس مرکز: كرامت تيموري زاده

شماره تماس: 32582300

مساحت حوزة‌ جغرافیایی تحت پوشش مركز (هکتار): 305800

مساحت حوزة‌ کشاورزی تحت پوشش مركز (هکتار): 10051.3

مساحت اراضی زراعی (آبی)  تحت پوشش مركز (هکتار): 2411

مساحت اراضی باغی تحت پوشش مركز (هکتار): 6430

فاصله مرکز تا مدیریت شهرستان(کیلومتر): 55

فاصله مرکز تا نزدیکترین روستای تحت پوشش (کیلومتر): 5

فاصله مرکز تا دورترین روستای تحت پوشش (کیلومتر): 30

تعداد كل روستاهاي تحت پوشش:11

زمینه فعالیت غالب منطقه:کشاورزی

تولید اول زراعی غالب منطقه:گندوم

تولید دوم زراعی غالب منطقه: جو

تولید سوم زراعی غالب منطقه:کنجد

تولید اول باغی غالب منطقه : انگور

تولید دوم باغی غالب منطقه: پسته

تولید سوم باغی غالب منطقه: انار

تولید اول دامی غالب منطقه: گوشت قرمز

تولید دوم دامی غالب منطقه: شیر

تولید سوم دامی غالب منطقه: گوشت مرغ

آدرس: خاتم-بخش مروست- مركزجهاد كشاورزي مروست

 

اخبار وزارت جهاد کشاورزی

خبرخوان یافت نشد