بسمه تعالي
قطعنامه اولين همايش ملي روناس: توليد، فراوري و صادرات
 
خداوند منان را سپاسگزاريم که اولين همايش ملي روناس در سال همت مضاعف و کار مضاعف در روزهاي 28 و 29 ارديبهشت 89 و در آستانه ولادت با سعادت دخت نبي اکرم حضرت فاطمه زهرا (س) با شکوه تمام برگزار گرديد.

در اين همايش 14 مقاله بصورت شفاهي و 17 مقاله بصورت پوستر با موفقيت ارائه شد.

شرکت کنندگان مراتب قدرداني خود را از تلاشهاي استانداري يزد، سازمان جهاد کشاورزي استان، مرکز ملي تحقيقات شوري، فرمانداري اردکان، نماينده محترم مردم اردکان در مجلس شوراي اسلامي در برگزاري همايش ابراز داشته و وظيفه خود مي دانند از دبير محترم همايش، مسئولين، دبيران و اعضا کميته هاي چهارگانه قدرداني نمايند. همچنين از ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامي، ميراث فرهنگي، بازرگاني، شهرداري، دانشکده هنر جهاد دانشگاهي اردکان براي حمايت از اين نشست علمي قدرداني مي گردد.
شرکت کنندگان همايش از مسئولين نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران، وزارت جهاد کشاورزي موارد ذيل را درخواست کردند:

1)    ضمن تاکيد بر فعاليت دائمی دبيرخانه همايش پيشنهاد مي شود تحقيقات کاربردی در خصوص استفاده از آبهاي شور با هدف رونق کشت روناس در مناطق مختلف کشور از سوي مرکز ملي تحقيقات شوري به مرحله اجرا در آيد.    
2)    بر ضرورت طراحي ماشين هاي كشاورزي خاص روناس و بر مكانيزه كردن كاشت, برداشت و فرآوري روناس تاكيد ميشود. چرا كه در شرايط حاضر عمليات كاشت و بويژه برداشت روناس بسيار پرهزينه است.
3)    تشويق بخش خصوصي براي انجام فعاليتهاي توليد, فرآوری, ايجاد صنايع تبديلی, بسته بندي و ارتقاء كيفيت محصول قابل صدور مورد تاكيد است.
4)    حمايت از سرمايه گذاري در جهت توسعه صنايع جنبي, دارويي, بهداشتي و شيميايي (رنگرزي) و اعمال مديريت بازار و بازار يابي به منظور جلوگيري از صادرات خام و فله اي توليدات روناس مورد تاكيد مي باشد.
5)    اجراي طرحهاي تحقيقاتي در زمينه هاي كاشت, داشت, برداشت, فرآوري و موارد مصرف روناس توسط مراكز تحقيقاتي و دانشگاهها مورد تاكيد است.
6)    با توجه به بالا بودن هزينه برداشت روناس پيشنهاد ميگردد در سال جاري تسهيلات كم بهره در اختيار روناس كاران قرار گيرد.
7)    با توجه اينكه شهرستان اردكان مركز توليد روناس در كشور مي باشد, لازم است با حمايت دولت، تعاوني توليد روناس كاران تشكيل گردد و حمايتهاي لازم در راستاي فرآوري و توسعه صادرات آن اعمال شود.
8)    براي انجام تحقيقات، بويژه تحقيقات كاربردي چند تخصصي و بين رشته اي با توجه به زمينه هاي كاربردي و بهداشتي, داروئي, شيميايي و كشاورزي گياه روناس، اعتبار كافي منظور گردد.
9)    حمايت از توليد كنندگان بجاي مصرف كنندگان همراه با اعمال اقدامات قانونمند در حذف واسطه ها و در نهايت مهار اختلاف فاحش موجود بين قيمت خريد محصول روناس و فروش آن مورد توجه خاص قرار گيرد.
10)    انتقال اصولي يافته ها و دست آوردهاي تحقيقاتي در گرو برقراري ارتباط منسجم و هماهنگ تحقيق, آموزش و ترويج با روناس كاران است و براي تحقق اين مهم برگزاري همايش هاي مستمر ميتواند در ارائه نتايج تحقيقات صورت گرفته به كشاورزان از يك سو و شناخت موضوعات و مسائل مهم مورد نياز براي تحقيقات و اولويت بندي نيازها از سوي ديگر بسيار موثر افتد.
11)     با توجه به اينكه حدود نيمي از اراضي آبي كشور شور ميباشد لذا ضمن تاكيد بر انجام تحقيقات كاربردي در خصوص بررسي سازگاري اين محصول با آب و خاك شور پيشنهاد ميشود كاشت روناس در الگوي زراعي مناطق مختلف كشور قرار گيرد.
12)     بر اعمال تعرفه واردات انواع رنگهاي شيميايي مورد مصرف در صنايع نساجي به منظور حمايت از رنگهاي طبيعي كه سلامت مصرف كننده را نيز در پي دارد تاكيد ميشود.
13)    در خصوص بازاريابي و صادرات روناس, حذف سود گمركي از صادر كنندگان روناس و حذف انحصار صدور مجوز صادرات از گمرك يزد پيشنهاد ميگردد تا امكان صادرات آن از ساير گمركات كشور فراهم گردد.
14)    ايجاد پژوهشكده روناس كشور در اردكان به منظور انجام تحقيقات پايه اي و كاربردي و نيز بهره گيري از شيوه هاي سنتي كشاورزي و صنايع رنگرزي در جهت بهبود فرآيند توليد و فرآوري روناس مورد تاكيد است.
15)    با توجه به وجود دانشكده هنر جهاد دانشگاهي در شهر اردكان كه بيشترين دانشجوي فرش در گرايش هاي رنگرزي بافت و طراحي را دارد پيشنهاد ميشود واحد توليد رنگ طبيعي (روناس) در زيرمجموعه دانشكده دائر گردد.
16)    جاده اي به اسم روناس در شهرستان اردكان نامگذاري و روناس در شهرستان اردكان ثبت ميراث فرهنگي گردد.

والسلام و من الله التوفيق

 

اخبار وزارت جهاد کشاورزی

خبرخوان یافت نشد