پیش بینی می شود از 100 هکتار مزارع گندم این منطقه با متوسط عملکرد 3  تن، نزدیک به 300 تن گندم برداشت شود

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی یزد به دلیل استفاده از بذور اصلاح شده و بارندگی های بهاره ، کشاورزان بخش خضراباد شهرستان اشکذر امسال نسبت به سال گذشته، محصول بیشتری را برداشت می کنند.
مسروری فر رئیس جهاد کشاورزی دهستان کذاب با اعلام این خبر افزود:خوشبختانه در سال زراعی 94-93 با توجه به کاشت ارقام اصلاح شده و پر محصول و سازگار با شرایط منطقه وهمچنین بارندگی مناسب از لحاظ میزان پراکنش و مرتفع شدن نیاز آبی این محصول استراتژیک در مراحل رشد ما شاهد تولید این محصول با رشد25  درصدی عملکرد نسبت به سالهای قبل بودیم.
وی اضافه کرد: پیش بینی می شود از 100 هکتار مزارع گندم این منطقه با متوسط عملکرد 3 تن، نزدیک به 300 تن گندم برداشت شود.

 

 

اخبار وزارت جهاد کشاورزی

خبرخوان یافت نشد