استان يزد با مساحت تقريبي 74493 كيلومتر مربع در مركز كشور قرار گرفته است. سلسله جبال شيركوه، معروفترين كوههاي استان مي باشد. دشت كوير، نمك، لوت، بافق، ساغند، طاقستان، كفه ابركوه، مروست و ... از جمله كويرهايي است كه استان را احاطه نموده است. شنهاي روان و فرسايش بادي عارضه هاي طبيعي ديگري است كه در بخش وسيعي از استان و حتي در مجاورت شهرهاي يزد، اشكذر، زارچ و شاهديه نمود عيني دارد. ، يزد از مناطق كم باران كشور است. ميزان بارندگي در كويرها ساليانه كمتر از 50 در نقاط كوهپايه اي و ارتفاعات حدود 100 و در ارتفاعات شيركوه 350 ميليمتر مي باشد..به علت شرايط خاص كويري، اختلاف درجه حرارت در استان بسيار زياد و بعضاً به 55 درجه سانتيگراد مي رسد. استان يزد داراي 10 شهرستان، 21 بخش، 21 شهر ، 45 دهستان و 963 آبادي داراي سكنه مي باشد. قابل ذكر است كه شهرستانهاي خاتم از سال 1359 ، ابركوه از سال 1368 از استانهاي كرمان، فارس منتزع و به استان يزد الحاق گرديده اند.از 169115 هكتار اراضي قابل كشت استان يزد حدود 121827 هكتار زيركشت محصولات كشاورزي است كه سهم محصولات زراعي و گلخانه 47812 هكتار با توليد 811367 تن و سهم محصولات باغي 74004 هكتار با توليد 238071 تن مي باشد. ضمناً كل توليدات دامي و آبزيان استان يزد 290077 تن مي باشد.

 

اخبار وزارت جهاد کشاورزی

خبرخوان یافت نشد