پرورش شتر طی سالهای اخیر به عنوان یکی از پر سودترین بخشهای دامداری در کشور مورد توجه بیشتر قرار گرفته است. این حیوان به دلیل شرایط خاص فیزیکی برای زندگی در شرایط سخت بسیار مقاوم بوده و به گفته برخی کارشناسان تحمل شتر  در برابر  سختی و آب و هوای  گرم و خشک مانند خرما در بخش کشاورزی است.

شتر به علوفه کم، آب محدود، عرصه وسیع بیابانی نیاز دارد و در مقابل بیماریهای و همچنین اختلاف دما بسیار مقاوم است واز نظر اقتصادی از کلیه اعضای بدن شتر می توان بهره اقتصادی برد.

به گزارش روابط عمومی جهاد کشاورزی بهمن در سال جاری در منطقه چاهگیر هارونی مجوز یک واحد پرورش شتر توسط آقای روح اله سلمانیان اخذ گردیده  احداث وبه بهره برداری رسید.

این واحد درحال حاضر دارای 13 نفر شتر می باشد.که به منظور پرواربندی نگه داری می شود.

پیش بینی میشود با توجه به توصیه های ترویجی و همچنین بهره وری خوب پرورش این نوع دام در آینده ای نزدیک چند واحد  دیگر درمنطقه چاهگیر و بخش بهمن  احداث وبه بهره برداری برسد.

 

اخبار وزارت جهاد کشاورزی

خبرخوان یافت نشد