اولین جلسه کمیته فنی پایش محصولات زراعی استان به منظور شناسایی و بررسی عوامل موثر بر فرایند تولید محصولات زراعی به ویژه گندم وجو و برنامه ریزی وسازماندهی کنترل این عوامل با حضور اعضاء در محل سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد در این جلسه ابتدا حاتمی زاده مدیر زراعت سازمان با بیان اینکه جلسه  حاضر به موضوع گندم وجو اختصاص دارد در مورد اهمیت و نحوه تشکیل کمیته فنی پایش محصولات زراعی توضیحاتی ارائه داد.

در ادامه اعضاء با توجه به حوزه کاری خود در ارتباط با موضوع جلسه مطالبی ارائه وپس از بحث و تبادل نظر تصمیماتی از قبیل: ادغام کمیته فنی تغذیه با این کمیته ،تهیه مقاله در مورد نحوه تغذیه و کنترل آفات وبیماری های گندم وجو توسط کارشناسان زراعت وحفظ نباتات و انتشار وانعکاس آن با همکاری مدیریت هماهنگی ترویج و اداره روابط عمومی، اولویت بندی متقاضیان کود اوره توسط مدیریت زراعت ومعرفی به شرکت خدمات حمایتی ،اختصاص دو برنامه رادیوئی اهل آبادی به محصول گندم وجو با هماهنگی مدیریت ترویج اتخاذ نمودند.

شایان ذکر است این کمیته پیرو دستور معاون وزیر به منظور مراقبت از مزارع در فرایند تولید به ویژه کنترل آفات وبیماریها،  تغذیه مناسب ،ارتقاء بهره وری در مصرف آب و ... با ترکیب معاون بهبود تولیدات گیاهی بعنوان رئیس کمیته ، مدیریت زراعت بعنوان دبیر کمیته و مدیر حفظ نباتات ، رئیس اداره مکانیزاسیون ،کارشناس مرکز تحقیقات ،کارشناس هواشناسی،نماینده آب منطقه ای ،نماینده شرکت خدماتی حمایتی،کارشناس سازمان تعاون روستایی ،مدیر هماهنگی ترویج ،رئیس اداره روابط عمومی بعنوان عضو تشکیل و هر دو هفته ای یکبار جلسه خواهند داشت.

 

اخبار وزارت جهاد کشاورزی

خبرخوان یافت نشد