با تلاش مدیریت حفظ نباتات استان یزد کارگاه آموزشی مدیریت تلفیقی عملیات باغداری مناسب پسته در یزد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان یزد، فتاحی مدیر خفظ نباتات این سازمان هدف از برگزاری این کارگاه آشنایی کارشناسان وتولید کنندگان محصول پسته  با یافته ها و دست آورهای علمی ومهندسی و همچنین علمی نمودن مراحل تولید و عملیات کشاورزی در باغات پسته استان عنوان نمود .

بنابر این گزارش تعداد 80 نفر از کارشناسان ،مروجین وبهره برداران بخش کشاورزی از سراسر استان به مدت یک روز در این کارگاه آموزشی با آخرین یافته های علمی در زمینه نگهداری و مدیریت پسته آشنا گردند.

 

اخبار وزارت جهاد کشاورزی

خبرخوان یافت نشد