رئیس سازمان جهاد کشاورزی به همراه مسئولین اجرائی مرتبط ، از واحد پرورش دام و طیور شرکت مرصوص درشهرستان مهریزبازدید به عمل آوردند.

برپایه این گزارش مهندس سجادی پور  و معاونت بهبود تولیدات دامی و هیئت همراه دراین برنامه ضمن بازدید از بخشهای مختلف این واحد تولیدی از نزدیک در جریان فعالیتهای آن قرارگرفته و همچنین مدیر عامل و هیئت مدیره شرکت ،توضیحاتی در خصوص طرح توسعه 2000 رأسی گاو شیری و طرح مرغ تخمگذار و پرورش شتر ارائه نمودند.

 

اخبار وزارت جهاد کشاورزی

خبرخوان یافت نشد