دوره آموزشی عملی مهارت آموزی کارشناسان پهنه درحوزه پرورش طیور در واحد پرورش مرغ بومی روستای چم شهرستان تفت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان تفت، علی ماندگاری رییس اداره تولیدات دامی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان تفت گفت: این دوره آموزشی با هدف  مهارت آموزی کارشناسان پهنه استان در حوزه پرورش طیور در رشته پرورش مرغ بومی در محیط کنترل شده، پرورش در قفس،کنترل دما و نور،آشنایی با جیره غذایی،تغذیه،روش های نگهداری و افزایش تولید تخم مرغ از مرغ های بومی و ... در واحد پرورش مرغ بومی مجتمع دامپروری روستای چم شهرستان تفت برگزار شد.

 

اخبار وزارت جهاد کشاورزی

خبرخوان یافت نشد