دوره حقوق شهروندی در نظام اداری با هدف آشنایی کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان یزد با تکالف آنها در عرصه خدمت رسانی به مردم در این سازمان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد در این دوره که با مشارکت100نفر از مدیران و کارکنان این سازمان به مدت دو روز در سالن شهید بهشتی برگزار گردید. حسینی پور از سازمان مدیریت و برنامه ریزی به عنوان مدرس دوره با اشاره به تکالیف کارکنان و دستگاههای اجرایی در راستای حفظ حقوق شهروندی در نظام اداری، مواردی را که قانون جهت پاسداشت حقوق مراجعین به دستگاههای اداری و اجرایی مشخص نموده است را مطح نمود و به جدیت و اهتمام ویژه دولت در زمینه تحقق این موارد و احترام به شهروندان تاکید کرد.

دراین دوره آموزشی شرکت کنندگان با مشارکت در مباحث مطرح شده سوالات و ابهامات خود را در مورد شرایط و مصادیق حقوق شهروندی ابراز نمودند.

 

اخبار وزارت جهاد کشاورزی

خبرخوان یافت نشد