مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی درخصوص شایعه گران شدن قیمت فروش کودهای شیمیایی به ویژه اوره به کشاورزان اظهار داشت:«دولت تدبیر و امید و هم چنین وزارت جهادکشاورزی برنامه ای برای افزایش قیمت فروش کودهای کشاورزی نداشته و بیان مطلب فوق شایعه ای بیش نیست»

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، مهندس حمید رسولی اضافه کرد: خوشبختانه طی یک سال گذشته قیمت فروش کودهای یارانه ای به کشاورزان هیچ گونه افزایش نداشته و در ادامه نیز افزایش نخواهد یافت.

وی به کشاورزان زحمتکش این اطمینان را داد که هیچ گونه افزایش در قیمت فروش کودهای یارانه ای از جمله اوره نخواهیم داشت و کودهای مورد نیاز کشاورزان با قیمت های مصوب از طریق شبکه بزرگ کارگزاران شرکت خدمات حمایتی آماده عرضه و فروش می باشند.

وی خاطرنشان کرد:براساس مصوبات جلسه ۲۷/۱۱/۱۳۹۶ کمیسیون اقتصادی دولت و هم چنین جلسه مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۶ ستاد تنظیم بازار قیمت خرید کود اوره از شرکت های پتروشیمی مورد بررسی قرار گرفت و مقررگردید که قیمت خرید اوره از شرکت های مذکور هم چنان با قیمت های قبلی و بدون هیچ گونه افزایشی در اختیار بخش کشاورزی قرار گیرد.

 

اخبار وزارت جهاد کشاورزی

خبرخوان یافت نشد