مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی یزد گفت: با پرداخت 45 درصد باقی مانده طلب گندمکاران بابت خرید تضمینی محصول گندم در سال 1396، 100 درصد مطالبات کشاورزان استان به حساب آنها واریز شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد، محمدعلی حاتمی زاده مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی این سازمان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در ابرکوه افزود: امسال 22 هزار و 467 تن محصول گندم مازاد بر نیاز کشاورزان استان به ارزش 290میلیارد ریال خریداری و به مراکز مورد نظر تحویل شد.
وی با اشاره به افزایش پنج درصدی خرید این محصول راهبردی اظهار کرد: این میزان گندم از 13مرکز خرید شرکت های تعاونی روستایی و بخش خصوصی خریداری شده است.
وی با بیان اینکه امسال بیشترین گندم از شهرستان های ابرکوه و خاتم خریداری شد، یادآور شد: از مجموع گندم خریداری شده ،15هزار و 720 تن آن مربوط به ابرکوه است که این شهرستان برای چهارمین سال متوالی رتبه نخست خرید گندم استان را کسب کرد.
حاتمی زاده سطح زیرکشت مزارع گندم استان یزد را 11هزار و 200 هکتار ذکر کرد و افزود: با برداشت سه هزار و 700 کیلوگرم تا چهار تن محصول در هر هکتار در مجموع بیش از 41 هزار تن گندم در استان تولید شده است.
این کارشناس ارشد سازمان کشاورزی استان تاکید کرد: از 118هزار هکتار اراضی حاصلخیز که به کاشت محصولات کشاورزی اختصاص دارد، 36 هزار هکتار آن مربوط به کاشت گیاهان زراعی است که از این میزان 523 هزار تن محصولات تولید می شود.

 

اخبار وزارت جهاد کشاورزی

خبرخوان یافت نشد