مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان یزد گفت: با پایان برداشت ذرت علوفه ای در 400 هکتار اراضی 22 هزار تن ذرت علوفه ای برای مصارف دامداری ها در استان برداشت شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد، محمدعلی حاتمی زاده در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در ابرکوه افزود: این میزان محصول ذرت علوفه ای با استفاده از 10 دستگاه چاپر برداشت شد.
وی از ابرکوه و خاتم به عنوان مناطق عمده کشاورزی استان یادکرد و افزود: بیشترین محصول ذرت علوفه ای و دانه ای استان در این دو شهرستان تولید می شود و ذرت علوفه‌ای با کیفیت و ماندگاری بالا در دامداری ها استفاده می شود.
وی افزود: تولید محصول راهبردی مورد نیاز به ویژه تولید علوفه از سیاست ها و اهداف وزارت جهاد کشاورزی در استان است که پیگیری می شود.
این مسئول با اشاره به بحران منابع آب و توسعه کاشت ذرت علوفه ای تاکید کرد: در کاشت ذرت علوفه ای سال های آتی علاوه بر استفاده بذر جدید، از ارقام زودرس که جایگزین بذرهای موجود خواهد شد ، توسعه کاشت علوفه های کم آبخواه نیز مورد نظر است.
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی یزد تصریح کرد: بیش از چهار هزار کشاورز در تولید محصول ذرت فعالیت دارند.
از 118هزار هکتار اراضی حاصلخیز استان که به کاشت محصولات کشاورزی اختصاص دارد، 36 هزار هکتار آن مربوط به کاشت محصولات زراعی است.

 

اخبار وزارت جهاد کشاورزی

خبرخوان یافت نشد