مدیر جهادکشاورزی ابرکوه از آغاز برداشت محصول زردآلو در سطح یکهزارو 200 هکتارازباغات این شهرستان خبرداد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد، مهدی غیب الهی مدیر جهادکشاورزی ابرکوه درگفت وگو باخبرنگار ایرنا اظهارکرد: با توجه به پیش رس بودن محصول رزد آلوی ابرکوه امسال ، بارش تگرگ به بیش از 300 هکتار از باغات زردآلو و گوجه سبز این شهرستان تا صد درصد خسارت وارد کرد.
وی میزان برداشت محصول زردآلو در هرهکتار از باغات شهرستان ابرکوه را بین 15تا 20 تن عنوان کرد و ادامه داد: امسال بخاطر خسارت تگرگ میزان تولید از 18 هزارتن به 12هزارتن کاهش یافته است.
غیب الهی انواع محصول زردآلوی ابرکوه را تخم گردی، فلکه ای، خیاری، زرقانی و خانی عنوان کرد و ادامه داد: این محصول علاوه بر مصرف استان یزدریال در بازار استان های مختلف کشور ازجمله اصفهان، تهران و فارس عرضه می شود.
مدیر جهادکشاورزی ابرکوه با اشاره به اینکه بیش از60 درصد زردآلو استان یزد در ابرکوه تولید می شود، گفت: تاسیس صنایع تبدیلی و فرآوری محصولات زردآلو دراین شهرستان ضروری است و جهاد کشاورزی از سرمایه گذاران دراین بخش حمایت می کند.
وی دهستان های فراغه وتیرجرد از توابع بخش مرکزی ابرکوه را مهمترین مناطق تولید زردآلو استان یزد عنوان کرد .
17 هزار هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان ابرکوه به محصولات زراعی وباغی اختصاص دارد 4هزارو 500 هکتار آن به باغات میوه اختصاص دارد.

 

اخبار وزارت جهاد کشاورزی

خبرخوان یافت نشد