مجید شیروانی رئیس مرکز جهاد کشاورزی دهستان تیجرد از کاشت نشاء کاهو به مساحت 2000 مترمربع در روستای تیزک خبر داد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ابرکوه، تعداد 60000 نشاء کاهو (سالادی) اوایل اسفند ماه توسط آقای غلامرضا فتاحی در روستای تیزک کشت شده است و از روش تیپ جهت آبیاری آن استفاده می شود بر خلاف کاهو هایی که بذر آنها مستقیما در مزرعه کشت می شود، استفاده از نشای کاهو منجر به ایجاد مزرعه ای یکنواخت و کامل می شود که به سرعت در رقابت با علف های هزر در مزرعه مستقر می شوند و محصول زودرسی را تولید می نمایند.

سبزیجاتی که به وسیله نشا کشت می شوند نسبت به سبزیجاتی که در مزرعه با بذر تولید می شوند فصل رشد کوتاه تری دارند. به همین منظور تولید کنندگان با هدف تولید محصول زودرس، کاهش زمان تولید، تولید و عرضه محصول به بازار پیش از موعد (زودرسی)، امکان کنترل بهتر در مراحل داشت، مدیریت مطلوب تر آفات و بیماریها، بالاتر بودن کیفیت گیاهان بدست آمده از نشا استفاده می کنند. این محصول در پایان فروردین ماه برداشت و آماده فروش می باشد.

 

اخبار وزارت جهاد کشاورزی

خبرخوان یافت نشد