رئيس منابع طبيعي و آبخيزداري مهريز از ممنوعيت  بهره برداري از گياهان دارويي بدون هماهنگی در سالجاري خبر داد.

 به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان یزد و به نقل از روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان رئيس منابع طبيعي و آبخيزداري مهريز از ممنوعيت  بهره برداري از گياهان دارويي بدون هماهنگی در سالجاري خبر داد.

علي زارع اين اقدام را در پي دستورالعمل كميته فني اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان یزدو بر اساس بخشنامه سازمان جنگلها ، مراتع و آبخيزداري كشور و نيز  در راستاي سياستهاي اجرايي حفاظت ، احياء و توسعه محصولات مرتعي اعلام نمود.

وی گفت بهره برداري از هرگونه گياهان دارويي ،  از جمله آنغوزه و وشا در عرصه هاي منابع طبيعي  ممنوع بوده  و با متخلفين طبق قوانين برخورد خواهد شد . وي از عموم مردم و بهره برداران منابع طبيعي  خواست در اين زمينه همكاري لازم به عمل آورندتا ازطریق مراجع قضایی پیگیری نگردد .

 

اخبار وزارت جهاد کشاورزی

خبرخوان یافت نشد