سطح زير كشت گندم شهرستان 5500هكتار است و 4500 نفر بهره برداراين محصول زراعي مي باشند

 به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان یزد مدير جهادكشاورزي شهرستان خاتم گفت : وجود منابع آبي متعدد در شهرستان سبب شده اين شهرستان مقام اول توليد گندم استان را به خود اختصاص دهد

سید اسماعیل یزدانی گفت سطح زير كشت گندم شهرستان 5500 هكتار است و 4500 نفر بهره برداراين محصول زراعي مي باشند و پيش بيني مي شود 22000 تن گندم توليدي شهرستان در5  مركزخريد. خريداري و به سيلواس تان حمل مي شود

وی ارقام عمده گندم شهرستان را پيشتاز و سيوند برشمرد و گفت ولي ارقام روشن. كوير. سيستان. ارگ. بم و شيراز نيز سطح قابل توجهي ازكشت گندم را به خود اختصاص داده اند

 

 

اخبار وزارت جهاد کشاورزی

خبرخوان یافت نشد