بیش از 300 هکتار از باغات دهستان چاهک به درختان زردالو اختصاص دارد و محصول بدست آمده که نوع مرغوب ان از ارقام ابرقویی است

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی یزد،پیش بینی می شود باغداران زردالوکار شهرستان خاتم از هر هکتار نزدیک به 16تن محصول زردالو برداشت کنند.
اسماعیل یزدانی ،رئیس جهادکشاورزی شهرستان خاتم با اعلام این خبر افزود : بیش از 300 هکتار از باغات دهستان چاهک به درختان زردالو اختصاص دارد و محصول بدست آمده که نوع مرغوب ان از ارقام ابرقویی است به استانهای همجوار وتهران صادر میشود.

 

اخبار وزارت جهاد کشاورزی

خبرخوان یافت نشد