کشاورزان بهابادی امسال بیش از120تن زیره سبز ازمزارع خود برداشت کردند.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی یزد،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهاباد با اعلام این خبر افزود: درحدود 150 هکتار از اراضی شهرستان بهاباد به کشت زیره اختصاص یافته است ومتوسط عملکرد این شهرستان در حدود 800کیلو گرم است.
علی اکبر رحمتیان افزود: شهرستان بهاباد یکی از تولیدکنندگان عمده زیره سبزدر استان است ومحصول زیره آن علاوه بر مصرف داخلی استان یزد به استان خراسان رضوی نیز صادر می شود.

 

 

اخبار وزارت جهاد کشاورزی

خبرخوان یافت نشد